یک تلنگر

فرزندان مهربان!

فرزندان مهربان!

بسم الله الرحمن الرحیم
سالها از صبح تا شب تلاش کرده، دستهایش پینه بسته و چهره‌اش در آفتاب سوزان، سوخته و سیاه شده بود، تنها به آن امید که فرزندان او درسشان را خوب بخوانند و به جایی برسند، سعادتمند شوند …

پاک کن

پاک کن

یادتان هست که در دوران دبستان و هنگام مشق نوشتن، گاه به خاطر بدخطی و یا غلط‌‌نویسی مجبور به پاک‌کردن بخش‌هایی از مشقمان می‌شدیم؟ و ناراحتیمان وقتی بیشتر می‌شد که پاک‌کن خوبی نداشتیم و ورق سفید دفترمان سیاه و زشت …