اگر خدا نباشد

کتاب اگر خدا نباشد

کتاب اگر خدا نباشد

 

این کتاب در قالب یک مناظره ساده و روان میان دو انسان الهی و مادی و با بیانی داستان گونه به موضوعی اعتقادی پرداخته است. موضوع مورد بحث «ضررها و منفعتهای انسانهای معتقد و بی اعتقاد به خداوند و قیامت …