اخلاق تدریس

کتاب اخلاق تدریس

کتاب اخلاق تدریس

 

موضوع این کتاب چنانکه از نامش بر می آید اخلاق و آداب تدریس است که در دو حوزه معرفتی و رفتاری به بایدها  و  نبایدهای عرصه تدریس  پرداخته است مطالعه این کتاب را به تمامی معلمان و استادان محترم دانشگاه …