کتاب ها

کتاب اخلاق تدریس

کتاب اخلاق تدریس

 

موضوع این کتاب چنانکه از نامش بر می آید اخلاق و آداب تدریس است که در دو حوزه معرفتی و رفتاری به بایدها  و  نبایدهای عرصه تدریس  پرداخته است مطالعه این کتاب را به تمامی معلمان و استادان محترم دانشگاه …

کتاب اگر خدا نباشد

کتاب اگر خدا نباشد

 

این کتاب در قالب یک مناظره ساده و روان میان دو انسان الهی و مادی و با بیانی داستان گونه به موضوعی اعتقادی پرداخته است. موضوع مورد بحث «ضررها و منفعتهای انسانهای معتقد و بی اعتقاد به خداوند و قیامت …