کارگاه های آموزشی اسلامی

معرفی محتوای کارگاههای آموزشی

معرفی محتوای کارگاههای آموزشی

در این بخش محتوای کارگاهها و دوره های آموزشی این موسسه در معرض دید علامندان قرار دارد.برای مشاهده روی تصویر یا لینک روبرو کلیک فرمایید
معرفی محتوای کارگاه های موسسه

پاور پوینت کارگاه تاثیر گذاری بر مخاطب(روش تدریس)

پاور پوینت کارگاه تاثیر گذاری بر مخاطب(روش تدریس)

کارگاه تاثیرگذاری بر مخاطب (روش تدریس)Iدانلود پاور پوینت معرف
سفارش ساخت پاور پوینت برای شما
این کارگاه در واقع یکی از کاربردی ترین کارگاههای مؤسسه می باشد که تا کنون در بیش از ۴۰ دانشگاه کشور اجرا شده است. در این کارگاه …

پاور پوینت معرف کارگاه اخلاق تدریس

پاور پوینت معرف کارگاه اخلاق تدریس

دانلود پاور پوینت معرف اخلاق تدریس
دریافت سفارش ساخت پاور پوینت برای شما
در این پاور پوینت به شکلی اجمالی به عناوین کلی و ستیترهای مباحث مطروحه در کارگاه  پرداخته شده است. بی شک استفاده کامل و صحیح از محتوای کارگاه مسلتزم …

پاور پوینت معرف کارگاه اخلاق کارمندی

پاور پوینت معرف کارگاه اخلاق کارمندی

دانلود پاور پوینت معرف کارگاه اخلاق کارمندی
دریافت سفارش ساخت پاور پوینت برای شما
در این پاور پوینت به شکلی اجمالی به عناوین کلی و سرتیترهای مباحث مطروحه در کارگاه  پرداخته شده است. بی شک استفاده کامل و صحیح از محتوای کارگاه …

دانلود پاور پوینت معرف کارگاه مدیریت تفکر

دانلود پاور پوینت معرف کارگاه مدیریت تفکر
سفارش ساخت پاور پوینت برای شما
در این پاور پوینت به شکلی اجمالی به عناوین کلی و سرتیترهای مباحث مطروحه در کارگاه  پرداخته شده است. بی شک استفاده کامل و صحیح از محتوای کارگاه مسلتزم …

پاور پوینت معرف کارگاه مدیریت زمان

دانلود پاور پوینت معرف کارگاه مدیریت زمان
سفارش ساخت پاور پوینت برای شما
در این پاور پوینت به شکلی اجمالی به عناوین کلی و ستیترهای مباحث مطروحه در کارگاه  پرداخته شده است. بی شک استفاده کامل و صحیح از محتوای کارگاه مسلتزم …

معرف کارگاه های مؤسسه

معرف کارگاه های مؤسسه

دانلود پاور پوینت معرف کارگاه های مؤسسه
در این فایل ، عناوین کارگاه های آموزشی این موسسه به نمایش گذاشته شده است جهت آشنایی با سرتیتر اصلی هر کارگاه میتوانید به بخش مربوطه مراجعه فرمایید.
دانلود

کارگاه آموزشی عوامل و موانعِ مؤثر بر فرایند تاثیرگذاری بر مخاطب در عرصه تدریس، تبلیغ و …

کارگاه آموزشی عوامل و موانعِ مؤثر بر فرایند تاثیرگذاری بر مخاطب در عرصه تدریس، تبلیغ و …

برخی از عناوین مورد بحث در کارگاه تاثیر گذاری

–        تعریف تاثیر گذاری

–        اقسام تاثیر گذاری/ از حیث زمان تحقق اثر

–        اقسام تاثیر گذاری / از حیث زمان ماندگاری اثر