فضای مجازی

کانال و گروه ها

کانال و گروه ها

کانال و گروه های موسسه فرهنگی آرامش جاویدان در پیامرسان سروش به شرح ذیل است:
کانال یک دقیقه مطالعه: aramesh javidan@
کانال مربوط به طرح گفتگوی خانواده:  goftogoo khanevadeh@
کانال مربوط به «هیئت محبان الله تعالی»: arameshjavidan@
گروه مروط به طرح گفتگوی خانواده با …