پاور پوینت معرف کارگاههای آموزشی موسسه

پاور پوینت معرف کارگاههای آموزشی موسسه

شما می توانید با دانلود این پاورپوینت با سرتیتر کارگاههای آموزسی این موسسه آشنا شود . به منظور آشنایی بیشتر و دقیقتر با محتوای کارگاهها لازمست به قسمت محصولات / کارگاهها/مراجعه فرموده و با کلیک برروی نام هر کارگاه پاور …

پاور پوینت کارگاه تاثیر گذاری بر مخاطب(روش تدریس)

پاور پوینت کارگاه تاثیر گذاری بر مخاطب(روش تدریس)

کارگاه تاثیرگذاری بر مخاطب (روش تدریس)Iدانلود پاور پوینت معرف
سفارش ساخت پاور پوینت برای شما
این کارگاه در واقع یکی از کاربردی ترین کارگاههای مؤسسه می باشد که تا کنون در بیش از ۴۰ دانشگاه کشور اجرا شده است. در این کارگاه …

پاور پوینت معرف کارگاه اخلاق تدریس

پاور پوینت معرف کارگاه اخلاق تدریس

دانلود پاور پوینت معرف اخلاق تدریس
دریافت سفارش ساخت پاور پوینت برای شما
در این پاور پوینت به شکلی اجمالی به عناوین کلی و ستیترهای مباحث مطروحه در کارگاه  پرداخته شده است. بی شک استفاده کامل و صحیح از محتوای کارگاه مسلتزم …

پاور پوینت معرف کارگاه اخلاق کارمندی

پاور پوینت معرف کارگاه اخلاق کارمندی

دانلود پاور پوینت معرف کارگاه اخلاق کارمندی
دریافت سفارش ساخت پاور پوینت برای شما
در این پاور پوینت به شکلی اجمالی به عناوین کلی و سرتیترهای مباحث مطروحه در کارگاه  پرداخته شده است. بی شک استفاده کامل و صحیح از محتوای کارگاه …

دانلود پاور پوینت معرف کارگاه مدیریت تفکر

دانلود پاور پوینت معرف کارگاه مدیریت تفکر
سفارش ساخت پاور پوینت برای شما
در این پاور پوینت به شکلی اجمالی به عناوین کلی و سرتیترهای مباحث مطروحه در کارگاه  پرداخته شده است. بی شک استفاده کامل و صحیح از محتوای کارگاه مسلتزم …

پاور پوینت معرف کارگاه مدیریت زمان

دانلود پاور پوینت معرف کارگاه مدیریت زمان
سفارش ساخت پاور پوینت برای شما
در این پاور پوینت به شکلی اجمالی به عناوین کلی و ستیترهای مباحث مطروحه در کارگاه  پرداخته شده است. بی شک استفاده کامل و صحیح از محتوای کارگاه مسلتزم …

صفحه 1 از 41234