معرف کارگاه های مؤسسه

moarref

دانلود پاور پوینت معرف کارگاه های مؤسسه

در این فایل ، عناوین کارگاه های آموزشی این موسسه به نمایش گذاشته شده است جهت آشنایی با سرتیتر اصلی هر کارگاه میتوانید به بخش مربوطه مراجعه فرمایید.

دانلود