کانال و گروه ها

کانال و گروه های موسسه فرهنگی آرامش جاویدان در پیامرسان سروش به شرح ذیل است:

کانال یک دقیقه مطالعه: aramesh javidan@

کانال مربوط به طرح گفتگوی خانواده:  goftogoo khanevadeh@

کانال مربوط به «هیئت محبان الله تعالی»: arameshjavidan@

گروه مروط به طرح گفتگوی خانواده با نام« خانواده زیبا»: khanevadehye ziba@