کتاب تلنگر

talangorاین کتاب شامل ۵۰ شماره از محتوای جزوات یک دقیقه مطالعه است که شامل مباحث اخلاقی و اعتقادیس است و در قالب تمثیل، داستانک، مناظره و … به نگارش در آمده است

از محاسن این کتاب این است که خواننده محترم با بازکردن هر صفحه از کتاب می تواند یک مقاله کوتاه را خوانده و اگر حوصله نداشت ادامه مطالعه مطالب دیگر را به زمانی دیگر واگذار نماید

مشاهده ده صفحه اول کتاب

مشاهده فهرست کتاب

قطع: جیبی

تعداد صفحات: ۱۰۲

قیمت: ۱۳۰۰ تومان

جهت خرید کتابها به شکل پستی می توانید مبلغ هر کتاب را به علاوه مبلغ هزینه پست (حدود ۲۵۰۰ تومان) به حساب موسسه واریز فرموده و با ارسال یک پیامک ضمن ارسال شماره فیش بانکی  و نام کتاب درخواستی آدرس پستی خود را به موسسه اعلام نمایید.

شماره حساب را از بخش تماس با ما تهیه فرمایید

. .