کتاب تحفه

 

tohfeاین کتاب شامل ۵۰ شماره از محتوای جزوات یک دقیقه مطالعه است که شامل مباحث اخلاقی و اعتقادی بوده و با موضوعیت بحث «بلاها» و آثار و برکات آنها در زندگی و نیز راهها ی مقابله با آنها نگاشته شده است و نیز مطالب این کتاب در قالب تمثیل، داستانک، مناظره و … طراحی شده است.
از محاسن این کتاب این است که خواننده محترم با بازکردن هر صفحه از کتاب می تواند یک مقاله کوتاه را خوانده و اگر حوصله نداشت ادامه مطالعه مطالب دیگر را به زمانی دیگر واگذار نماید

مشاهده ده صفحه اول کتابf

 مشاهده فهرست کتاب

قطع: جیبی

تعداد صفحات: ۱۱۱

قیمت: ۱۰۰۰ تومان

جهت خرید کتابها به شکل پستی می توانید مبلغ هر کتاب را به علاوه مبلغ هزینه پست (حدود ۲۵۰۰ تومان) به حساب موسسه واریز فرموده و با ارسال یک پیامک ضمن ارسال شماره فیش بانکی  و نام کتاب درخواستی آدرس پستی خود را به موسسه اعلام نمایید.

شماره حساب را از بخش تماس با ما تهیه فرمایید