کتاب اخلاق کارمندی

 

karmandiاین کتاب شامل دو بخش  اخلاق و آداب کارمندی و نیز اخلاق مدیران و ریاست می باشد که باید ها و نبایدهای عرصه کارمندی را مورد بحث و دقت نظر قرار داده است. مطالعه این کتاب را به کلیه کارمندان و مدیران محترم سفارش نموده و پیشنهاد می شود از طریق انجام مسابقات کتابخوانی و یا به عنوان آموزش ضمن خدمت مطالب این کتاب بیشتر مورد دقت و استفاده قرار گیرد

  مشاهده فهرست کتاب

  مشاهده ده صفحه اول کتاب  

قطع کتاب: رقعی

قیمت : ۳۷۰۰ تومان

تعداد صفحات: ۳۲۰

جهت خرید کتابها به شکل پستی می توانید مبلغ هر کتاب را به علاوه مبلغ هزینه پست (حدود ۲۵۰۰ تومان) به حساب موسسه واریز فرموده و با ارسال یک پیامک ضمن ارسال شماره فیش بانکی  و نام کتاب درخواستی آدرس پستی خود را به موسسه اعلام نمایید.

شماره حساب را از بخش تماس با ما تهیه فرمایید