پاور پوینت کارگاه تاثیر گذاری بر مخاطب(روش تدریس)

کارگاه تاثیرگذاری بر مخاطب (روش تدریس)Iدانلود پاور پوینت معرف

سفارش ساخت پاور پوینت برای شما

این کارگاه در واقع یکی از کاربردی ترین کارگاههای مؤسسه می باشد که تا کنون در بیش از ۴۰ دانشگاه کشور اجرا شده است. در این کارگاه روشهای تاثیرگذاری بر مخاطب خصوصا در عرصه تدریس به نحوی کاربردی و قابل اجرا بیان می شود. این کارگاه تلفیقی از روش تدریس و نکات مهم تربیتی و آموزشی است.اجرای این کارگاه را به تمامی دست اندرکاران عرصه آموزش پیشنهاد می نماییم.

سفارش ساخت پاور پوینت برای شما