زنده داشتن قیام عاشورا یا مکتب عاشورا؟

بسم الله الرحمن الرحیم

زنده داشتن قیام عاشورا یا مکتب عاشورا؟

(معنای واقعی «لبیک یا حسین علیه السلام» )

معنای واقعی «هل من ناصر ینصرنی»)
ابتدائا عرض نمایم:
پر واضح است معنای این نوشتار  این نیست که نگارنده مخالف برگزاری مراسم عزاداری و اشک ریختن و به تن کردن لباس سیاه است  چرا که بسیار کوچکتر و حقیر تر از آنم که چنین ادعا و باوری داشته باشم و تردیدی در ضرورت این امور نداشته و هرگز نخواهم داشت بلکه  اینجانب معتقدم باید علاوه بر پرداختن به پوسته ها و به مراتب بسیار بیشتر از آن به «مغز» نیز توجه نمود و نگذاشت اصل هدف امام علیه السلام تحت الشعاع قرار گرفته و وانهاده شود.
یکی از افتخارات ما شیعیان زنده نگه داشتن قیام عاشورا و مجالس عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. افتخار به اینکه پس از هزار و چهار صد و اندی سال هنوز خورشید عاشورا در حال درخشش بی نظیر است و نه تنها ذره ای از فروغ آن کاسته نشده بلکه هر سال بیشتر از سال قبل بر درخشش و نورانیت آن افزوده گشته است.

این سخن سخنی تازه نیست و نیازی به اثبات ندارد ولی آنچه مهم و قابل ذکر است این است:

آیا به راستی ما چه چیز را زنده داشته ایم؟ قیام امام علیه السلام یا مکتب امام حسین علیه السلام؟

شاید بپرسید چه فرقی بین این دو است؟ و مگر  قیام امام غیر از مکتب اوست؟ اما پاسخ نگارنده:

بله؛ فرق بسیار است! آنچه ما در طول این سالها بزرگ داشته و زنده نگه داشته ایم [البته با عنایات حقتعالی و نه فقط خواست ما] یاد برهه ای از تاریخ و حوادث غمبار و جانسوز آنست و بس!! حادثه ای به نام قیام امام حسین علیه السلام  که البته بخشی از مکتب حسینی است  و نه همه آن ! و از طریق برپایی مجالس عزا و زنده نگه داشتن محرم و  ….

اینها تنها زنده نگه داشتن قیام آقا امام حسین علیه السلام است و نه چیز دیگر ولی مکتب امام علیه السلام چیزی دیگر و بسیار فراتر از این حادثه است که متاسفانه بسیار کمرنگ و در حاشیه به آن پرداخته شده است! .

مکتب امام حسین علیه السلام مکتب عشق به حقتعالی و مکتب جانباری در راه اوست؛  مکتب امام حسین علیه السلام مکتب ایثار جان و فرزند و همه چیز خود در راه «سعادت انسانها و هدایت آنها»ست.

مکتب امام حسین علیه السلام مکتب محبت ورزی، نوع دوستی، صداقت و پاکدامنی است؛ مکتب انسانیت و عبودیت است؛ مکتب ترک گناه و دوری از زشتی ها و پلیدی هاست.

مکتب امام حسین علیه السلام تنها حرف زدن و شعار دادن و اشک ریختن نیست؛ مکتب «عمل» است و معنای «لبیک یا حسین»  اطاعت عملی از اوست و نه تنها گفتن اینکه « تو را دوست دارم و جانم را فدایت می نمایم!».

او از ما «عمل صالح» می خواهد و بس.

و اگر او همه عزیزانش را آگاهانه  به مسلخ  کربلا می برد و خون آنها را نثار دین می کند هدفش تنها و تنها [چنانکه خود فرمود] «اصلاح امت جدش نبی اکرم صلی الله علیه و آله» است و احیای دو فریضه مهم و انسان ساز «امر بمعروف و نهی از منکر» و نه اینکه فقط خواسته باشد من و تو در عزایش رخت سیاه به تن کرده و اشکی نثار نماییم!!

دقت کنید: او در پی «اصلاح امت» است. اصلاح امت گاه به مبارزه با ظلم یزیدیان  و ظالمان روزگار است و هر آنچه یک مبارزه طلب می نماید و گاه به خود سازی من و تو و هدایت گری ما نسبت به آحاد امت آن نبی رحمت است.

بله مکتب امام حسین علیه السلام مکتب اسلام ناب محمدی است مکتب احیای آموزه های دین و عمل به آنهاست و خواست امام از ما چیزی علاوه بر [آنچه که ما البته به نحوی بسیار خوب به آن توجه نموده ایم یعنی] زنده نگه داشتن نام و یاد و قیام امام حسین علیه السلام است و آن «انسان شدن من و تو»ست . شیعه بودن من و تو . الگو بودن من و تو . و در یک کلام مسلمانی واقعی و مؤمنی پرهیزکار بودن.

او محتاج اشک و عزاداری ما نیست  و اگر اشک و عزاداری او در مکتب اسلام این قدر پر بهاست تنها و تنها برای اینست که من و تو راه را یافته و به مقصد نهایی خلقت نائل آییم.

و تنها در این صورت است که می توان گفت:

ما به «هَل مِن ناصرٍ یَنصُرُنی» امام حسین علیه السلام لبیکی شایسته و صحیح گفته ایم و او را در رسیدن به هدفش که همانا «اصلاح امت جدش» بوده است یاری رسانده و از خو د راضیش ساخته ایم.

وگرنه اگر محرم ها و عاشوراها بیایند و بروند و ما همچنان مانند سابق بوده و تغییری در خود حس نکنیم آیا ما پاسدار این خونهای گرانبها و بی بدیل بوده ایم؟

آیا اماممان از ما راضی و خوشنود گشته است؟

آیا یزیدیان از ما غضبناک و ناخرسند گشته اند؟
مجددا اعلام می دارم: معنای این سخنان این نیست که نگارنده مخالف برگزاری مراسم عزاداری و اشک ریختن و به تن کردن لباس سیاه است  بلکه معتقدم باید علاوه بر پرداختن به «پوسته»ها و بسیار بیشتر از  آن به «مغز» نیز توجه نمود و نگذاشت اصل هدف امام علیه السلام تحت الشعاع قرار گرفته و وانهاده شود.

برادر و خواهر من!

تو را به خون آقا امام حسین علیه السلام اندکی به این سخنان توجه نما و در صورت منطقی و صحیح بودن این مطالب خود را دریاب و تمام تلاش خود را برای پاس داشت این خونهای ثمین به کار بگیر و با «خود سازی» و «دگر سازی» امام خود را از خود راضی بدار

به امید برخورداری از شفاعت آقا امام حسین علیه السلام .

اللهم ارزقنا شفاعه الحسین علیه السلام یوم الورود و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین علیه السلام

والسلام

 آشنایی با طرح بزرگ «یک دقیقه مطالعه»

دانلود متناهنگ های زیبا

 دانلود تراکتهای زیبای روایات

دانلود پاور پوینت کارگاههای آموزشی

دانلود کتابهای یک دقیقه ای

پذیرش ساخت پاور پوینت های زیبا

صلوات

کتابهای منتشره(لینک):

۱- تلنگر

۲- جرقه

۳- آرامش

۴- تحفه

۵- بانو

۶- مسافر

۷- اگر خدا نباشد

۸- اخلاق تدریس

۹- اخلاق کارمندی به ضمیمه اخلاق مدیریت