متناهنگ ها

متنآهنگ ها عبارتند از فایلهای صوتی جزوات «یک دقیقه مطالعه» که با بهره گیری از مجریان کارآمد و زبده صدا و سیما تولید و در قالبی آهنگین و برخوردار از افکتهای هنری آماده بهره برداری می باشد.

شما می توانید با دانلود این فایلها آنها را از طریق بلوتوث تلفن همراه خود و یا  سیستمهای صوتی اداره و یا وسیله نقلیه عمومی خود نظیر تاکسی و اتوبوس و …پخش نموده و بدین گونه در مسیر تبلیغ دین و تحقق امر هدایتگری همراه و یاری رسان ما باشید.

دانلود متناهنگ ها

 images دانلود سری اول متناهنگ ها

imagesدانلود سری دوم متناهنگ ها

imagesدانلود سری سوم متناهنگ ها

imagesدانلود سری چهارم متناهنگ ها

imagesدانلود سری پنجم متناهنگ ها

imagesدانلود سری ششم متناهنگ ها

imagesدانلود سری هفتم متناهنگ ها

imagesدانلود سری هشتم متناهنگ ها

imagesدانلود سری نهم متناهنگ ها

imagesدانلود سری دهم متناهنگ ها