کانال ها و گروه ها

کانال و گروه های موسسه فرهنگی آرامش جاویدان در پیامرسان سروش به شرح ذیل است:

کانال یک دقیقه مطالعه: aramesh_javidan@

کانال مربوط به طرح گفتگوی خانواده:  goftogoo_khanevadeh@

کانال مربوط به «هیئت محبان الله تعالی»: arameshjavidan@

گروه مروط به طرح گفتگوی خانواده با نام« خانواده زیبا»: khanevadehye_ziba@