نحوه اشتراک رایگان

جهت اشتراک جزوات یک دقیقه مطالعه شما از دو طریق می توانید اقدام نمایید:

۱- رابط مستقر: در این روش شما باید در شهر قم دارای یک رابط مستقر باشید به گونه ای که رابط مذکور اخلاقا متعهد شود هفته ای یک بار به دفتر موسسه مراجعه نموده و جزوات جدید را به شکل رایگان اخذ و به شما منتقل نماید.

لینک / آدرس ما

طریقه کمکهای مالی به مؤسسه

۲- اشتراک پستی: در این روش لازم است هزینه های اشتراک پستی (شامل بسته بندی/ پیک/ هزینه ارسال مرسوله) مبلغ سی و شش هزار تومان برای مدت ۶ ماه و ارسال هر ماه یک بار در ابتدای ماه، ابتداء به حساب موسسه واریز و سپس ضمن اطلاع رسانی از طریق شماره تلفن ۰۹۱۲۲۳۷۲۶۸۳ و اعلام آدرس پستی دقیق خود، از اشتراک جزوات برخوردار شوید.

لازم به ذکر است در این روش، شما تنها هزینه پست جزوات را تقبل نموده و برای خود جزوات هزینه ای پرداخت نمی کنید و این جزوات به شکل رایگان ارسال می گردد (ماهیانه دو بار تنها در اول و شانزده هر ماه ‌جزوات).

تذکرات مهم:

۱- این طرح تنها برای مراکز عمومی قابل اجراست و درخواست کنندگان نمی‌توانند این جزوات را به شکل شخصی مورد استفاده قرار دهند. بی تردید این امر مورد رضایت بانیان این طرح نمی باشد.

۲-  خیرین محترم می توانند در صورت تمایل کمکهای نقدی خود را نیز به حساب زیر واریز نمایند . با تشکر مدیر مسؤول مؤسسه / اکبر فرحزادی

شماره کارت: ۶۰۳۷۶۹۱۶۶۱۳۲۳۰۱۴

شماره حساب: ۰۲۱۳۵۶۷۶۴۱۰۰۱

بانک صادرات ایران

به نام اکبر فرحزادی (مدیر مسؤول مؤسسه)