تاثیر گذاری بر مخاطب(روش تدریس)

کارگاه تاثیرگذاری بر مخاطب (روش تدریس)Iدانلود پاور پوینت معرف

این کارگاه در  بیش از ۶۰ دانشگاه کشور  و با گروه مخاطب اساتید دانشگاه خصوصا استادان گروه معارف اسلامی اجرا شده است. در این کارگاه روشهای تاثیرگذاری بر مخاطب خصوصا در عرصه تدریس به نحوی کاربردی و قابل اجرا بیان می شود. این کارگاه تلفیقی از روش تدریس و نکات مهم تربیتی و آموزشی است.اجرای این کارگاه را به تمامی دست اندرکاران عرصه آموزش پیشنهاد می نماییم.